Αλλαγές στο Gmail: Απεγράφη απευθείας από ανεπιθύμητα newsletters

Αλλαγές στο Gmail: Απεγράφη απευθείας από ανεπιθύμητα newsletters

Η Google προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στο Gmail, παρέχοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να απεγράφονται απευθείας από ανεπιθύμητα newsletters χωρίς να ανοίξουν τα μηνύματα. Αυτή η επιλογή είναι πλέον διαθέσιμη στο inbox και τις εφαρμογές Gmail για iOS και Android.

Πριν από αυτήν την αλλαγή, οι χρήστες έπρεπε να ανοίξουν ένα μήνυμα και να αναζητήσουν το κουμπί “Απεγράφη” στη λίστα των παραληπτών. Τώρα, με ένα απλό κλικ στο εικονίδιο “Απεγράφη” που βρίσκεται στο inbox ή στο πάνω μέρος των εισερχόμενων e-mails, οι χρήστες μπορούν να απεγραφούν αμέσως από τη λίστα επιθυμητών.

Αυτή η απλοποιημένη διαδικασία απεγραφής αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Google να μειώσει την ποσότητα των ανεπιθύμητων e-mails που λαμβάνουν οι χρήστες του Gmail. Τον Φεβρουάριο του 2024, επιπλέον, η Google θα εφαρμόσει νέους κανονισμούς για το Gmail, περιορίζοντας τη δράση των αποστολέων μαζικών μηνυμάτων.

Οι νέοι κανόνες της Google θα επιβάλλουν ένα οριστικό ανώτατο όριο ποσοστού ανεπιθύμητης αλληλογραφίας για τους αποστολείς μαζικών e-mails. Τα ποσοστά spam πρέπει να παραμένουν κάτω από το 0,3% για να αποφεύγεται η απομείωση τους στους λογαριασμούς Gmail. Με αυτούς τους νέους κανόνες, αναμένεται η σημαντική μείωση των ανεπιθύμητων e-mails που λαμβάνουν οι χρήστες.

Επίσης, οι αποστολείς θα είναι υποχρεωμένοι να προσθέσουν ένα απλό κουμπί διαγραφής στα newsletters τους, για να διευκολύνουν την απεγραφή των παραληπτών. Αυτή η απλοποιημένη διαδικασία ακολουθεί τη φιλοσοφία της Google για απλότητα και ασφάλεια στην αλληλογραφία.

1. Ποια είναι η νέα δυνατότητα που προσφέρει η Google στο Gmail;

Η Google προσφέρει στους χρήστες του Gmail τη δυνατότητα να απεγγράφονται απευθείας από ανεπιθύμητα newsletters χωρίς να ανοίγουν τα μηνύματα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη στο inbox και τις εφαρμογές Gmail για iOS και Android.

2. Ποια ήταν η προηγούμενη διαδικασία απεγγραφής στο Gmail;

Πριν από την αλλαγή, οι χρήστες έπρεπε να ανοίξουν ένα μήνυμα και να αναζητήσουν το κουμπί “Απεγγραφή” στη λίστα των παραληπτών.

3. Ποιος είναι ο σκοπός της απλοποιημένης διαδικασίας απεγγραφής στο Gmail;

Η απλοποιημένη διαδικασία απεγγραφής αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Google να μειώσει την ποσότητα των ανεπιθύμητων e-mails που λαμβάνουν οι χρήστες του Gmail.

4. Ποιους νέους κανόνες θα εφαρμόσει η Google για το Gmail τον Φεβρουάριο του 2024;

Οι νέοι κανόνες της Google θα επιβάλλουν ένα οριστικό ανώτατο όριο ποσοστού ανεπιθύμητης αλληλογραφίας για τους αποστολείς μαζικών e-mails. Τα ποσοστά spam πρέπει να παραμένουν κάτω από το 0,3% για να αποφεύγεται η απομείωση τους στους λογαριασμούς Gmail.

5. Ποια είναι η φιλοσοφία της Google στην αλληλογραφία;

Η φιλοσοφία της Google είναι να παρέχει απλότητα και ασφάλεια στην αλληλογραφία. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι αποστολείς είναι υποχρεωμένοι να προσθέσουν ένα απλό κουμπί διαγραφής στα newsletters τους για να διευκολύνουν την απεγγραφή των παραληπτών.

Ορισμοί

Απεγγραφή: Η διαδικασία κατά την οποία ο χρήστης αφαιρεί τον εαυτό του από μια λίστα αποστολής newsletter ή άλλου είδους μηνυμάτων.

Παραλήπτης: Ο χρήστης που λαμβάνει και διαβάζει ένα μήνυμα.

Ανεπιθύμητα e-mails: Τα μηνύματα που λαμβάνει ο χρήστης και δεν τα επιθυμεί, όπως spam ή newsletters που δεν ενδιαφέρονται.

Συνιστώμενοι Σύνδεσμοι