Απαγόρευση των Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης σε Πενήντα Περιοχές

Απαγόρευση των Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης σε Πενήντα Περιοχές

Ανακοινώθηκε ότι από την 22η Ιανουαρίου 2024, θα καταργηθεί η δυνατότητα αποστολής και λήψης SMS προς και από πενήντα περιοχές από τις εξής καταχωρήσεις: 54355, 54982, 54985, 54388, 54900, 54080, 54196, 54677, 54787, 54400, 54366, 54441, 54088, 54123, 54200, 54125, 54854, 54558, 54999. Αυτές οι περιοχές παρέχουν υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης από την εταιρεία με την επωνυμία “ΑΜΑΖΕ Α.Ε.”.

Οι υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης (ΥΠΠ) αποτελούν υπηρεσίες που προσφέρουν πρόσβαση σε περιεχόμενο μέσω SMS, MMS και φωνής. Συνήθως, αυτές οι υπηρεσίες έχουν υψηλό κόστος και παρέχονται από τρίτες εταιρείες-παρόχους ΥΠΠ, οι οποίες είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για το περιεχόμενο και τον τρόπο που τις παρέχουν.

Αυτό το μέτρο προστασίας θεσπίστηκε για να προστατεύσει τους καταναλωτές από ανεπιθύμητες χρεώσεις και απάτες που συνδέονται με τις ΥΠΠ. Οι υπηρεσίες αυτές συνήθως περιλαμβάνουν τηλεηχοπληροφόρηση, οπτική τηλεπληροφόρηση, συμμετοχή σε τηλεοπτικά προγράμματα και ραδιοφωνικές εκπομπές, υπηρεσίες αστρολογίας, παιχνίδια, ringtones, wallpapers και αλλα.

Η COSMOTE, που αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες των συνδρομητών της, προσφέρει τρόπους προστασίας από ανεπιθύμητες χρεώσεις ΥΠΠ. Μέσω δωρεάν ενημερωτικών SMS, ενημερώνονται οι συνδρομητές της όταν χρεώνονται για εισερχόμενα SMS από πέντε ψηφία τρίτων εταιρειών. Επιπλέον, παρέχεται η επιλογή για επιλεκτικό φραγή των ΥΠΠ.

Με αυτές τις προστατευτικές διατάξεις, η COSMOTE ενισχύει την ασφάλεια των συνδρομητών της, εξασφαλίζοντας τη διαφύλαξη των προσωπικών τους δεδομένων και παρέχοντας τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες της ομίχλης χωρίς τον φόβο απάτης ή ανεπιθύμητων χρεώσεων.

Τοποθεσίες που καταργείται η δυνατότητα αποστολής και λήψης SMS:
Από την 22η Ιανουαρίου 2024, θα καταργηθεί η δυνατότητα αποστολής και λήψης SMS προς και από τις παρακάτω πενήντα περιοχές:
– 54355
– 54982
– 54985
– 54388
– 54900
– 54080
– 54196
– 54677
– 54787
– 54400
– 54366
– 54441
– 54088
– 54123
– 54200
– 54125
– 54854
– 54558
– 54999.

Υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης:
Οι υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης (ΥΠΠ) είναι υπηρεσίες που προσφέρουν πρόσβαση σε περιεχόμενο μέσω SMS, MMS και φωνής. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται από τρίτες εταιρείες-παρόχους ΥΠΠ και συνήθως έχουν υψηλό κόστος. Οι παρόχοι είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών.

Προστασία από ανεπιθύμητες χρεώσεις:
Η COSMOTE παρέχει τρόπους προστασίας για τους συνδρομητές της από ανεπιθύμητες χρεώσεις ΥΠΠ. Μέσω δωρεάν ενημερωτικών SMS, οι συνδρομητές ειδοποιούνται όταν χρεώνονται για εισερχόμενα SMS από πέντε ψηφία τρίτων εταιρειών. Παρέχεται επίσης η επιλογή για επιλεκτικό φραγή των ΥΠΠ.

Η COSMOTE και η ασφάλεια των συνδρομητών της:
Με αυτά τα μέτρα προστασίας, η COSMOTE ενισχύει την ασφάλεια των συνδρομητών της, προστατεύοντας τα προσωπικά τους δεδομένα και εξασφαλίζοντας ότι μπορούν να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες της χωρίς φόβο απάτης ή ανεπιθύμητων χρεώσεων.

Σχετικοί σύνδεσμοι:
Ιστοσελίδα COSMOTE