Γλωσσάριο όρων: Παρακολούθηση Τσουνάμι

Γλωσσάριο όρων: Παρακολούθηση Τσουνάμι

Η παρακολούθηση τσουνάμι είναι ένα σημαντικό μέρος της προσπάθειας για την προστασία των παράκτιων περιοχών από τις καταστροφικές επιπτώσεις των τσουνάμι. Αυτό το γλωσσάριο όρων παρέχει μια επισκόπηση των σημαντικών όρων που σχετίζονται με την παρακολούθηση τσουνάμι.

1. Τσουνάμι: Ένα τσουνάμι είναι μια σειρά από μεγάλα κύματα που προκαλούνται από σεισμούς, υποθαλάσσιες εκρήξεις ή άλλες γεωλογικές διαταραχές. Τα τσουνάμι μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές καταστροφές στις παράκτιες περιοχές.

2. Παρακολούθηση τσουνάμι: Η παρακολούθηση τσουνάμι περιλαμβάνει τη συλλογή, την ανάλυση και την εκτίμηση δεδομένων για την ανίχνευση και την πρόβλεψη τσουνάμι. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση διάφορων μεθόδων και εργαλείων για την παρακολούθηση των σεισμών, των θαλάσσιων επιπέδων και άλλων παραμέτρων.

3. Πλημμύρα: Μια πλημμύρα είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας που προκαλείται από την είσοδο του νερού στην ξηρά. Οι πλημμύρες μπορούν να είναι αποτέλεσμα τσουνάμι, αλλά μπορεί να προκληθούν και από άλλες αιτίες, όπως οι καταιγίδες.

4. Προειδοποίηση τσουνάμι: Η προειδοποίηση τσουνάμι εκδίδεται όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος για την εμφάνιση τσουνάμι. Αυτή η προειδοποίηση εκδίδεται από ειδικά κέντρα παρακολούθησης τσουνάμι και περιλαμβάνει πληροφορίες για το μέγεθος, την κατεύθυνση και την αναμενόμενη άφιξη του τσουνάμι.

5. Σεισμογράφος: Ένας σεισμογράφος είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για την καταγραφή των σεισμικών κυμάτων. Οι σεισμογράφοι είναι σημαντικά για την παρακολούθηση των σεισμών και την πρόβλεψη τσουνάμι.

Αυτό το γλωσσάριο όρων παρέχει μια βασική κατανόηση των όρων που σχετίζονται με την παρακολούθηση τσουνάμι. Η γνώση αυτών των όρων είναι σημαντική για την αποτελεσματική προστασία των παράκτιων περιοχών και την αντίδραση σε πιθανά τσουνάμι.