Η Παγκόσμια Στάθμη της Θάλασσας Αυξάνεται Λόγω του Ελ Νίνιο

Η Παγκόσμια Στάθμη της Θάλασσας Αυξάνεται Λόγω του Ελ Νίνιο

Η παγκόσμια στάθμη της θάλασσας αυξήθηκε κατά 15 χιλιοστά από τον Ιούνιο του 2014 έως τον Μάιο του 2016, σύμφωνα με μια πρωτοποριακή έρευνα. Αυτή η απότομη αύξηση της θάλασσας, που ξεπερνά τα προβλεπόμενα πρότυπα, οφείλεται στα διαδοχικά φαινόμενα Ελ Νίνιο στον Ειρηνικό Ω