Η Apple αντιμετωπίζει πίεση από ανταγωνιστικές ρυθμιστικές αρχές στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ

Η Apple αντιμετωπίζει πίεση από ανταγωνιστικές ρυθμιστικές αρχές στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ

Η Apple έχει προσφέρει πρόσβαση και διαλειτουργικότητα στις ανέπαφες πληρωμές της τεχνολογίας Apple Pay, με σκοπό να κατορθώσει να ικανοποιήσει τα ανταγωνιστικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από την προσφορά αυτή, η πρόσβαση στην τεχνολογία πληρωμών της Apple ήταν περιορισμένη έως και αποκλειστική για την εταιρεία.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πρακτική αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιορισμό του ανταγωνισμού στην αγορά των κινητών πορτοφολιών. Ως αποτέλεσμα, η Apple προτείνει δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσβασης σε τρίτους προγραμματιστές στην τεχνολογία πληρωμών της.

Επιπλέον, η Apple θα παρέχει νέες δυνατότητες στους χρήστες, όπως την προεπιλογή προτιμώμενων εφαρμογών πληρωμών και την εφαρμογή «κριτηρίων καταλληλότητας χωρίς διακρίσεις» για τους ανταγωνιστικούς προγραμματιστές. Αυτές οι αλλαγές θα ισχύουν για 10 χρόνια και αναμένεται η απάντηση των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις προτάσεις της Apple.

Επιπλέον, η Apple αντιμετωπίζει πιέσεις και από τις ανταγωνιστικές ρυθμιστικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει την υπόθεση κατά της Apple, με έμφαση στους περιορισμούς λογισμικού και υλικού στις συσκευές iPad και iPhone που περιορίζουν τον ανταγωνισμό.

Είναι πιθανό να υπάρξουν νομικές ενέργειες εάν η Apple δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών. Οι κυρώσεις μπορούν να φτάσουν έως και το 10% των ετήσιων εσόδων της εταιρείας.

Συνολικά, η Apple αντιμετωπίζει πίεση από ανταγωνιστικές ρυθμιστικές αρχές και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Η εταιρεία προσπαθεί να κατορθώσει να ικανοποιήσει αυτές τις αρχές μέσω της παροχής πρόσβασης και της επιδίωξης διαλειτουργικότητας στις υπηρεσίες της.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)

1. Ποιες είναι οι αλλαγές που προτείνει η Apple για την τεχνολογία πληρωμών της;
Η Apple προτείνει να παρέχει πρόσβαση σε τρίτους προγραμματιστές στην τεχνολογία πληρωμών της. Επιπλέον, θα προσφέρει νέες δυνατότητες στους χρήστες, όπως την προεπιλογή προτιμώμενων εφαρμογών πληρωμών και την εφαρμογή “κριτηρίων καταλληλότητας χωρίς διακρίσεις” για τους ανταγωνιστικούς προγραμματιστές.

2. Για πόσο χρονικό διάστημα θα ισχύουν οι αλλαγές που προτείνει η Apple;
Οι αλλαγές που προτείνει η Apple θα ισχύουν για 10 χρόνια.

3. Ποιες πιέσεις αντιμετωπίζει η Apple στις ΗΠΑ;
Η Apple αντιμετωπίζει πιέσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, καθώς αυτό εξετάζει την υπόθεση κατά της Apple, με έμφαση στους περιορισμούς λογισμικού και υλικού στις συσκευές iPad και iPhone που περιορίζουν τον ανταγωνισμό.

4. Ποιες είναι οι πιθανές κυρώσεις για την Apple αν δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών;
Εάν η Apple δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών, μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις που μπορούν να φτάσουν έως και το 10% των ετήσιων εσόδων της εταιρείας.

Ορισμοί και Όροι

– Ανέπαφες πληρωμές: Πληρωμές που πραγματοποιούνται χωρίς τη φυσική επαφή της κάρτας ή της συσκευής με τον πληρωτή, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως το Apple Pay.

– Τεχνολογία Apple Pay: Μια τεχνολογία που επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν ανέπαφες πληρωμές μέσω των συσκευών της Apple, όπως το iPhone και το Apple Watch.

– Ανταγωνιστικά όργανα: Εταιρείες ή οργανισμοί που ανταγωνίζονται μεταξύ τους στην αγορά.

– Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια πολιτική και οικονομική ένωση των ευρωπαϊκών χωρών, η οποία στοχεύει στην προώθηση της ολοκλήρωσης και της συνεργασίας μεταξύ των μελών της.

– Ρυθμιστικές αρχές: Οργανισμοί ή αρχές που έχουν την εξουσία να επιβάλλουν κανόνες και να ελέγχουν τον ανταγωνισμό σε μια αγορά.

Προτεινόμενοι σχετικοί σύνδεσμοι:

Apple Pay
Ευρωπαϊκή Ένωση
Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ