Καθορίζοντας την κατάλληλη στιγμή για να δώσετε smartphone στα παιδιά σας

Καθορίζοντας την κατάλληλη στιγμή για να δώσετε smartphone στα παιδιά σας

Όταν προκύπτει η σκέψη να δώσετε ένα smartphone στο παιδί σας, η αποφασιστική ερώτηση που πρέπει να κάνετε είναι: “Είναι το παιδί μου έτοιμο να αποκομίσει όλα τα οφέλη που προσφέρουν τα smartphones;”. Εάν το παιδί χρησιμοποιεί το smartphone μόνο για παιχνίδια, τότε η απάντηση είναι όχι.

Τα παιδιά βλέπουν τους γονείς τους να χρησιμοποιούν έξυπνες συσκευές από την ημέρα που γεννιούνται και ίσως να τις ακουμπούν και ενίοτε να τις χρησιμοποιούν. Έτσι, είναι φυσιολογικό τα παιδιά μας να θέλουν να αποκτήσουν μια έξυπνη συσκευή κάποια στιγμή. Οι γονείς πρέπει να βρουν τον τρόπο να προσδιορίσουν το εάν το παιδί τους είναι έτοιμο για αυτήν τη μεγάλη αλλαγή.

Η εταιρία ψηφιακής ασφάλειας ESET, σε συνεργασία με την παιδοψυχολόγο PhDr. Jarmila Tomková, δίνει 12 βασικές συμβουλές για να βοηθήσουν οι γονείς στον προσδιορισμό της κατάλληλης στιγμής για ένα smartphone. Η πρώτη σύσταση είναι ότι τα παιδιά πρέπει να είναι ήδη εξοικειωμένα με τον κόσμο του διαδικτύου και των έξυπνων συσκευών πριν από την απόκτηση ενός smartphone. Η αρχή της εξοικείωσης του παιδιού με την τεχνολογία μπορεί να ξεκινήσει από νωρίς με τη συμμετοχή τους σε βιντεοκλήσεις ή την παρακολούθηση παραμυθιών στα τηλέφωνα.

Ένα tablet είναι η καλύτερη συσκευή για να ξεκινήσουν τα παιδιά να εξοικειώνονται με την τεχνολογία, συμβουλεύει η παιδοψυχολόγος Δρ. Tomková. Τα tablets είναι μεγαλύτερα και επομένως ευκολότερα για τα παιδιά να τα χειρίζονται και να παίζουν παιχνίδια. Επιπλέον, ένα tablet μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλούς ανθρώπους, ακόμα και από ολόκληρη την οικογένεια, οπότε το παιδί μπορεί να αρχίσει να μαθαίνει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία.

Πέρα από την ηλικία, υπάρχουν και άλλες πτυχές που οι γονείς πρέπει να λάβουν υπόψη τους πριν δώσουν ένα smartphone στο παιδί τους. Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να διαχωρίζουν το πραγματικό από το εικονικό και να γνωρίζουν τους κανόνες ασφαλούς χρήσης της συσκευής. Είναι σημαντικό να μάθουν να αποφεύγουν απειλές, όπως αγνώστους αριθμούς και παραπλανητικά μηνύματα. Για να γίνει αυτό, οι γονείς πρέπει να είναι διαθέσιμοι για να τα διδάξουν και υπομονετικοί καθώς τα παιδιά μαθαίνουν τον αναγκαίο τρόπο χρήσης της συσκευής.

Συνοψίζοντας, πριν τα παιδιά αποκτήσουν ένα smartphone, οι γονείς πρέπει να λάβουν υπόψη τις διάφορες πτυχές της χρήσης της τεχνολογίας από το παιδί, όπως η εξοικείωσή τους με τις έξυπνες συσκευές, η ικανότητα να αποδίδουν το πραγματικό από το εικονικό, και η γνώση των κανόνων ασφαλούς χρήσης. Αυτός ο προσεκτικός προσδιορισμός της στιγμής που ένα παιδί είναι έτοιμο για ένα smartphone θα βοηθήσει να απολαύσει τα οφέλη της τεχνολογίας με υπευθυνότητα και ασφάλεια.

Συχνές ερωτήσεις και Απαντήσεις

1. Πότε είναι ένα παιδί έτοιμο για ένα smartphone;
Ένα παιδί είναι έτοιμο για ένα smartphone όταν είναι εξοικειωμένο με τον κόσμο του διαδικτύου και των έξυπνων συσκευών, και μπορεί να διαχωρίζει το πραγματικό από το εικονικό.

2. Ποια είναι η πρώτη σύσταση για την εξοικείωση των παιδιών με την τεχνολογία;
Η πρώτη σύσταση είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με την τεχνολογία μέσω της συμμετοχής τους σε βιντεοκλήσεις ή την παρακολούθηση παραμυθιών στα τηλέφωνα.

3. Ποια είναι η καλύτερη συσκευή για να ξεκινήσουν τα παιδιά να εξοικειώνονται με την τεχνολογία;
Το tablet είναι η καλύτερη συσκευή για να ξεκινήσουν τα παιδιά να εξοικειώνονται με την τεχνολογία, καθώς είναι μεγαλύτερο και ευκολότερο στη χρήση.

4. Ποιες άλλες πτυχές πρέπει οι γονείς να λάβουν υπόψη πριν δώσουν ένα smartphone στα παιδιά τους;
Οι γονείς πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά μπορούν να διαχωρίζουν το πραγματικό από το εικονικό και να γνωρίζουν τους κανόνες ασφαλούς χρήσης της συσκευής.

5. Πώς μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αποφεύγουν απειλές στο διαδίκτυο;
Οι γονείς πρέπει να είναι διαθέσιμοι για να διδάξουν τα παιδιά τους να αποφεύγουν απειλές όπως αγνώστους αριθμούς και παραπλανητικά μηνύματα.

6. Πώς μπορούν οι γονείς να διασφαλίσουν ασφαλή χρήση του smartphone από τα παιδιά τους;
Οι γονείς μπορούν να διδάξουν τα παιδιά τους τους κανόνες ασφαλούς χρήσης, να επικοινωνούν μαζί τους και να παρακολουθούν τη χρήση της συσκευής.

7. Πώς ο προσεκτικός προσδιορισμός της στιγμής που ένα παιδί είναι έτοιμο για ένα smartphone μπορεί να βοηθήσει;
Ο προσεκτικός προσδιορισμός της στιγμής που ένα παιδί είναι έτοιμο για ένα smartphone μπορεί να βοηθήσει να απολαύσει τα οφέλη της τεχνολογίας με υπευθυνότητα και ασφάλεια.

Σχετικοί σύνδεσμοι:
Κίνδυνοι για τα παιδιά από τα smartphones
Εταιρία ψηφιακής ασφάλειας ESET