Ένα νέο πείραμα εξερεύνησης της ακτινοβολίας Hawking δημιούργει νέες ευκαιρίες για την κβαντική βαρύτητα

Ένα νέο πείραμα εξερεύνησης της ακτινοβολίας Hawking δημιούργει νέες ευκαιρίες για την κβαντική βαρύτητα

Παρατηρώντας τις διαταραχές στις κβαντικές διακυμάνσεις που προκαλούνται από μια μαύρη τρύπα, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νέο είδος ακτινοβολίας που ονομάζεται ακτινοβολία Hawking. Αυτό το εύρημα προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τη φύση των πραγματικών μαύρων τρυπών, που μέχρι σήμερα παρέμενε μυστήρια.

Μια επιστημονική