Αποτυχημένο Σχέδιο για Δορυφορική Σύνδεση στα Smartphones

Αποτυχημένο Σχέδιο για Δορυφορική Σύνδεση στα Smartphones

Η Qualcomm ανακοίνωσε πριν από 10 μήνες το σχέδιο του “Snapdragon Satellite”, ένα ανταγωνιστικό project που είχε ως στόχο τη δυνατότητα δορυφορικής σύνδεσης και αποστολής μηνυμάτων στα smartphones με chip της εταιρείας. Αυτή η δυνατότητα θα επέτρεπε στους χρήστες να αποστέλλουν μηνύματα έκτακτης ανάγκης μέσω δορυφόρου, όταν δεν υπάρχει κάλυψη από τα παραδοσιακά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Ωστόσο, παρά τη φιλόδοξη αυτή ανακοίνωση, το σχέδιο ακυρώθηκε προτού καν υλοποιηθεί. Η εταιρεία Iridium, η οποία ήταν εταίρος της Qualcomm για τις δορυφορικές υπηρεσίες, ανακοίνωσε μέσω δελτίου τύπου τη διάλυση της συνεργασίας λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος από τους κατασκευαστές των Android συσκευών να ενσωματώσουν αυτή τη δυνατότητα στα smartphones τους.

Η Qualcomm εξέφρασε την επιθυμία της για μια τυποποιημένη προσέγγιση σε συνεργασία με την Iridium, παραδειγματίζοντας το πρότυπο 3GPP “5G NTN” που χρησιμοποιείται από άλλες συσκευές, όπως το Motorola Satellite Link. Αυτό θα μπορούσε να είναι το επόμενο βήμα για την εταιρεία.

Αυτό που αποδείχθηκε με την αποτυχία αυτού του σχεδίου είναι ότι ακόμα και μεγάλες εταιρείες όπως η Qualcomm αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν θέλουν να εισάγουν νέες τεχνολογίες που δεν έχουν την υποστήριξη της αγοράς.

FAQ:

1. Ποιο ήταν το σχέδιο της Qualcomm;
Η Qualcomm είχε σχεδιάσει το “Snapdragon Satellite”, ένα project που επέτρεπε τη δορυφορική σύνδεση και αποστολή μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης σε smartphones με chip της εταιρείας.

2. Γιατί ακυρώθηκε το σχέδιο;
Ο λόγος ακύρωσης ήταν η έλλειψη ενδιαφέροντος από τους κατασκευαστές των Android συσκευών να ενσωματώσουν τη δορυφορική δυνατότητα στα smartphones τους.

3. Ποια ήταν η εναλλακτική λύση που προτάθηκε;
Η εταιρεία εξέτασε το πρότυπο 3GPP “5G NTN” που χρησιμοποιείται από άλλες συσκευές ως εναλλακτική προσέγγιση.

4. Ποια είναι η συμπέρασμα από την αποτυχία του σχεδίου;
Η αποτυχία του σχεδίου αποδεικνύει ότι ακόμα και μεγάλες εταιρείες όπως η Qualcomm δυσκολεύονται να εισάγουν νέες τεχνολογίες όταν δεν έχουν την υποστήριξη της αγοράς.