Η δυνατότητα νέων συνδέσεων σε περιοχές χωρίς συνδρομητικό δίκτυο χαλκού

Η δυνατότητα νέων συνδέσεων σε περιοχές χωρίς συνδρομητικό δίκτυο χαλκού

Η ΟΤΕ Α.Ε. ανακοίνωσε την διάθεση νέας υπηρεσίας που επιτρέπει στους συνδρομητές να αποκτήσουν σύνδεση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο στις περιοχές όπου δεν υπάρχει συνδρομητικό δίκτυο χαλκού μέχρι τον τελικό χρήστη. Αυτή η νέα δυνατότητα θα επιτρέψει σε περισσότερους ανθρώπους να απολαμβάνουν τα οφέλη της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης, ανεξαρτήτως της περιοχής κατοικίας τους.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, οι συνδρομητές πρέπει να βρίσκονται εντός συγκεκριμένης απόστασης από το Αστικό Κέντρο που εξυπηρετεί τη σύνδεσή τους και να μην βρίσκονται σε περιοχή κάλυψης FTTH. Επίσης, η διασύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο θα υλοποιείται μέσω νέας κατασκευής σε καλωδιακή απόσταση μέχρι 100 μέτρων.

Το κόστος κατασκευής για τις νέες συνδέσεις καθορίζεται σε €9,50 προ φόρων ανά μέτρο μήκους δικτύου που απαιτείται ή €11,78 μετά φόρων. Οι ενδιαφερόμενοι συνδρομητές θα πρέπει να καταβάλουν το σχετικό κόστος εντός διαστήματος δύο μηνών από την ενημέρωσή τους από την ΟΤΕ.

Αυτή η νέα προσφορά αποτελεί μια ευκαιρία για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε συνδρομητικό δίκτυο χαλκού, επιτρέποντάς τους να επωφεληθούν από τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που παρέχονται από το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο.

Συχνές Ερωτήσεις

1. Ποιοι είναι οι όροι για την υλοποίηση νέων συνδέσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο;

Οι όροι περιλαμβάνουν την απόσταση από το Αστικό Κέντρο, την απόσταση από το τελευταίο Σημείο Αναφοράς Μέτρησης υφιστάμενου δικτύου και την αποκλεισμένη περιοχή κάλυψης FTTH.

2. Πώς υλοποιείται η διασύνδεση του σημείου παρουσίας του πελάτη με το υφιστάμενο δίκτυο;

Η διασύνδεση υλοποιείται με νέα κατασκευή καλωδιακής απόστασης μέχρι 100 μέτρων.

3. Πόσο κοστίζει η κατασκευή των νέων συνδέσεων;

Το κόστος κατασκευής καθορίζεται σε €9,50 προ φόρων ανά μέτρο μήκους δικτύου που απαιτείται ή €11,78 μετά φόρων.

4. Πώς καταβάλλεται το κόστος της κατασκευής;

Οι συνδρομητές πρέπει να καταβάλουν το σχετικό κόστος εντός διαστήματος δύο μηνών από την ενημέρωσή τους από την ΟΤΕ.