Η λύση για την απαγόρευση των ad blockers στο YouTube

Η λύση για την απαγόρευση των ad blockers στο YouTube

Το YouTube έχει εισάγει μια νέα λειτουργία που αποτρέπει τη χρήση των ad blockers στην Ελλάδα. Μέσω ειδοποιήσεων, οι χρήστες ενημερώνονται για την παρουσία ad blocker και καλούνται να απενεργοποιήσουν τον α