Γιούλα Παπαδοπούλου

Επιπλέον γεωμαγνητικές καταιγίδες αναμένονται μετά από ηλιακά γεγονότα

Ολοένα και περισσότερες επισημάνσεις για επιπλέον γεωμαγνητικές καταιγίδες έχουν δημιουργηθεί μετά από τη σειρά σημαντικών ηλιακών γεγονότων που έχουν λάβει...